ТОМИКА КОНСУЛТ ЕООД

Време е да усетите
промяната

Всички имаме мечти.

 Повечето искат да оставят нещо след себе си: 
за следващите поколения, за Родината или за 
любимите си хора. 

Други са положили години труд и усилия да измислят нещо ново и с нетърпение копнеят за неговото изграждане. 

Но с колко време разполага един човек?

Възникването на проблеми не само Ви 
отдалечава от мечтите, но крадат и от свободното Ви време, за което копнеете да дадете на любимите си хора и занятия. 

Ние от ТОМИКА КОНСУЛТ можем да Ви помогнем.
 Можем заедно да реализираме Вашите мечти.
Да видим възхищението на всеки, който ще оцени Вашата идея превърната в реалност. 
Усмивките по лицата на Вас и любимите Ви хора,
 ще са израз на пълноценно 
реализираното
 време. 

Ние от ТОМИКА КОНСУЛТ притежаваме голямо разнообразие от пакетни услуги, който можем да приложим. Разполагаме с високо квалифицирани експерти със завиден стаж в областите на нашето предложение.

инвестиционно
проектиранев железопътния
транспорт

Железопътни линии
Пътища
Сгради
Пътни и Железопътни 
съоръжения

геодезия и кадастър
консултантски услуги

В областта на строителството
Управление на проекти
Строителен надзор
Подготовка и подаване на оферти по ЗОП
Киберсигурност
Разработка и Продажба
на софтуер
Икономически услуги

търговска дейност

Вътрешнотърговска
Търговско представителство 
и посредничество

 

ТОМИКА КОНСУЛТ ЕООД притежава необходимите сертификати за извършване на своята дейност.

Компанията поддържа валидни сертификати за прилагане на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018;

(Управление на проекти и консултантска дейност в областта на строителството, системи за управление на енергията, качество, околна среда, както и системи за управление на здравето и безопасността при работа).

Нашите партньори:

Геострой АД

Промишлено и гражданско строителство;
Строително предприемачество; търговия с недвижими имоти;
Търговия със строителни материали и други стоки;
Консултантска, информационна и внедрителска дейност;
Производствена дейност;
Търговско представителство и посредничество;
Извършване на геодезически дейности;
Създаване на кадастър и регулация;
Картографски дейности; Фотограметрични дейности и други.

Никас ООД

Производство и търговия;

Транспортиране и употреба на промишлени взривни вещества за граждански цели;

Производство и търговия с промишлени стоки;

Търговия със селскостопански произведения от растителен и животински произход;

Маркетинг, ноу-хау и спедиторски услуги;

Търговско посредничество.

ДЖИ ПИ ГРУП AД

Проектиране и строителство;

Инженерингова дейност, консултации и експертизи в областта на строителството;

Строеж и обзавеждане на сгради и съоръжения;

Изграждане и управление на екологични обекти;

Производство и търговия с различни видове стоки;

Запазете времето си, за нещата, които са скъпи на сърцето Ви, 
свържете се с нас, заедно можем повече:

Телефон:

+359 88 8137856

Работно време:

Пон-Пет 9:00-17:00

Facebook:

Tomika consult ltd.